ჩვენ გთავაზობთ

შპს მისო ფინკრედიტი გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უძრავი ქონების გარანტიით.

სესხის ზოგადი პირობები
 • სესხის ვადა: 2 თვიდან – 7 წლამდე.

 • სესხის ვალუტა:ლარი, აშშ დოლარი.

 • სესხის მაქსიმალური თანხა: 50,000 ლარი ან ექვივალენტი აშშ დოლარი.

სესხის უზრუნველყოფა:
სესხის დაფარვის გრაფიკი:
სესხის გასაცემად საჭირო დოკუმენტაცია:

სესხის ზოგადი პირობები

   • სესხისვადა: 3 თვე.

   • სესხის ვალუტა: აშშ დოლარი.

   • სესხის მაქსიმალური თანხა: 50,000 ლარის ექვივალენტი აშშ დოლარი.

   • სესხის უზრუნველყოფა: უძრავი ქონება (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული, სავაჭრო ფართი, აგარაკი, მიწის ნაკვეთი)

   • პირველი და მეორე თვე: იფარება მხოლოდ პროცენტი.

   • მესამე თვე: იფარება პროცენტი პლიუს ძირი სრულად.

ოქროსა და ძვირფასი ქვების ლომბარდი

    • სესხის ვადა 1 თვიდან – 6 თვემდე

დაფარვის ფორმა:

    • მხოლოდ %

    • პროცენტის და ძირითადი თანხის ნაწილის თანაგადაფარვა

სესხის უზრუნველყოფა:

    • ოქრო და ძვირფასი ქვები

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

   • პირადობის მოწმობა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინკრედიტი გთავაზობთ

ავტო ლომბარდს ახალი ან მეორადი ავტომობილის უზრუნველყოფით, ავტომობილის მართვის ან გაჩერების უფლებით,დაზღვევის მოთხოვნის გარეშე,  შემდეგი პირობებით:

ავტოლომბარდი მართვის უფლებით
     • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი

     • სესხის ვადა 1 თვიდან – 6 თვემდე.

     • სესხის მაქსიმალური თანხა: 10 000 აშშ დოლარი.

     • სესხის გაცემის საკომისიო .

დაფარვის ფორმა:

   • მხოლოდ %.

   • პროცენტის და ძირითადი თანხის ნაწილის თანაგადაფარვა.

სესხის უზრუნველყოფა:

   • ავტო სატრანსპორტო საშუალება.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

   • პირადობის მოწმობა.

   • ავტომობილის ტექნიკური პასპორტი.

   • სხვა საჭირო დოკუმენტაცია ინდივიდუალური შემთხვევიდან გამომდინარე.

.

ავტოლომბარდი მართვის უფლების გარეშე

logoმოკლევადიანი სესხი მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარავად. სესხის ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაძლოა კონვერტირებულ იქნას ჩვეულებრივ სესხად.

სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე.

 

 

გაიგე მეტი

logoმოკლევადიანი სესხი მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარავად. სესხის ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაძლოა კონვერტირებულ იქნას ჩვეულებრივ სესხად.

სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე

 

 

 

გაიგე მეტი

სიახლეები